https://imgspice.com/2spgc5iznuzv/MaisieSS-001-00020.jpg.html.

imgspice.com

Добра! lovense levels: 50-random, 2,5,11,21,51,101,201...special commands 20-wave 15 sec, 100-pulse 60 sec, 200,Ловенс во мне от 2 ток. СОБИРАЕМ НА ТАТУ( СБОР НА 2 СЕАНС ИЗ 4Х) 2036. макс.мощность 36, 51, 99, 151,201, 356, 771. Поз.

imgspice.com

VeroNikA020.

imgspice.com

10 ток = 5 сек сильная, 20 ток = 10 сек САМАЯ СИЛЬНАЯ, 40 ток = рандом, 101 ток = 40 сек сильная, 201 ток = минута сильн.

imgspice.com

10 ток = 5 сек сильная, 20 ток = 10 сек САМАЯ СИЛЬНАЯ, 40 ток = рандом, 101 ток = 40 сек сильная, 201 ток = минута сильн.

imgspice.com

Ловенс во мне от 2 ток. СОБИРАЕМ НА ТАТУ( СБОР НА 2 СЕАНС ИЗ 4Х) 2221. макс.мощность 36, 51, 99, 151,201, 356, 771. Поз.

imgspice.com

10 ток = 5 сек сильная, 20 ток = 10 сек САМАЯ СИЛЬНАЯ, 40 ток = рандом, 101 ток = 40 сек сильная, 201 ток = минута сильн.

imgspice.com

5-20 токенов - 3 секунды, 21-100 токенов - 6 секунд, 101-200 токенов - 10 секунд, 201-300 токенов - 20 секунд, 301-400 т.

imgspice.com

<a href="https://imgspice.com/020r58i263z9/771_1000.jpg.html" target=_blank><img src="https://img51.imgspice.com/i/02941/020r58i263z9_t.jpg" border=0></a>.

imgspice.com

https://imgspice.com/448wpnxm020k/5683.jpg.html.

imgspice.com