Aug 25, 2011 ... , 'MSG_LOGGEDOUT' => "à —à °à ²Ã'€Ã'ˆà µà ½à ¸à µ Ã'€à °à ±à ¾Ã'‚Ã'‹..." , 'PERMS' => "à ŸÃ'€à ¸à ²à µà »à...

get-simple.info

Dec 20, 2005 ... ¾ Ã'‚Ã?°Ã?¼ Ã?² 2.0 Ã?¼Ã?¾Ã?¶Ã?½Ã?¾ Ã?²Ã'?Ã?µà...

wordpress.org

Jul 17, 2018 ... ... à °à ¼à µÃ'€à ¸à ºà °à ½Ã' à ºà ¾à ¼Ã'ƒ à ºà °à ½à  °Ã »Ã'ƒ Fox News, à ¿Ã'€à ¸à ½à °à ´à »à µà...

www.dailykos.com

Oct 25, 2007 ... Ã'Â…Ã'ƒà ¹ à ·à °à ±à µà ¹ à °à »Ã'Œà ±à ¾à ¼, ... à ¾à ³Ã'€à ¾à ¼à ½Ã'‹à µ Ã' à ¸Ã' Ã'Œà ºà ¸ à...

gigaom.com

U+201A, 0x82, ‚, ‚, %E2 %80 %9A, U+00C2, 0xC2, Â, Â, %C3 %82. U+0192, 0x83, ƒ, Æ', %C6 %92, U+00C3, 0xC3, Ã, Ã, %C3 %83. U+201E, 0x84, „, „ ...

www.i18nqa.com

1 окт 2016 ... à °à ¹ Ã' Ã' Ã'ˆà ¸à ºà °Ã'€à ½à ¾à µ à ¸Ã' à ¿à ¾à »à ½à µà ½à ¸à µ à ¶à µà ½Ã'‰à ¸à ½Ã'‹ à...

www.youtube.com

19 дек 2019 ... â€¼ï¸ à žà ºà ¾à »à ¾ à ·à ´à °à ½à ¸Ã' à ¤à ¡à Â' à ² Ã'†à µà ½Ã'‚Ã'€à µ à œà ¾Ã' à ºà ²Ã'‹ ...

archive.9tv.co.il

à žà ±Ã'ƒà ²Ã'ÂŒ Ã'€Ã'ƒÃ'‡à ½à ¾à ¹ Ã'€à °à ±à ¾Ã'‚Ã'‹ . à ¯Ã'€à ¼à °Ã'€à ºà ° à œà °Ã' Ã'‚à µÃ'€à ¾à ² ...

www.pinterest.com

6 à ¼à µÃ' Ã' Ã'†à µà ² à ¸à ½Ã'‚à µÃ'€à ½à µÃ'‚à ° - à œà ¢à ¡. static.mts.ru. Views. 4 years ago. Bluetooth, · Microsd, · Nokia ...

www.yumpu.com

If the charset of the tables is the same as it's content try to use mysql_set_charset ('UTF8', $link_identifier) . Note that MySQL uses UTF8 to ...

stackoverflow.com

8A•1H22~Lk Nhac Song Dan Ca Tru Tinh Quê HÆ°Æ¡ng Má»›i Nhất LK Nhạc Sống - Продолжительность: 1:22:31 HTLIENKHUC 5 899 просмотров.

www.youtube.com

°ãƒâã‚â¶ãƒâƒãâ‚ã‚â½ãƒâƒã‚ã‚â¾ãƒâƒãã‚âµ проблема с кодировкой.

journals-covers.livejournal.com

Весенний конкурс 2014. Москва. 3-е место.

ok.ru

Бесплатная загрузка ð¼ð¸ã°ÂºÃ±ÂÃ±Â€¹ Mp3.

mp3goo.ru

Исполнитель: CТÐÂНИ Продолжительность: 03:40 Размер: 8.40 МБ Качество: 320 kbit/sec Формат: mp3.

ipleer.fm

Connaught Шовковий Карміне.

james-hare.com

I am getting this output when run one page : à °¨à ±‡à °¨à ± à I need to convert this message into unicode message thanks …

stackoverflow.com

-Вчерасдевушкойпознакомился.

www.status4me.ru

Чаще всего подходит кодировка winows1251 или юникод вот что мне выдал онлайн декодер исходная кодировка : iso8859-5 Ã�²Ã�»Ã�¾Ã�¶Ã�¸Ã�» Ã�¸ Ã�·Ã�°Ñ€Ã�¾Ã�±Ã�. ¾Ñ‚Ã�°Ã�» Ã�µÑ‰Ñ‘ Ã�¾Ã�´Ã�¸Ã�...

otvet.mail.ru

More stuff.

vimeo.com